HỌC NHƯNG CHƯA THIẾT KẾ ĐƯỢC KẾT CẤU BTCT / NHÀ DÂN DỤNG?
Chào bạn, trước khi vào đây, chắc hẳn trong đầu MỘT ĐỐNG lo lắng
Bạn nghĩ rằng:
Trước khi học Khóa học TK Kết cấu BTCT Nhà dân dụng Online này tôi phải có:
  • Kiến thức về Kết cấu BTCT,…
  • Một phần mềm để phân tích kết cấu (Nội lực, chuyển vị, động học …)
  • Một phần mềm để tính Cốt thép theo Tiêu chuẩn hiện hành…bla bla…
BỎ ĐI BẠN, KHÔNG SAO.
ĐỪNG BAO GIỜ BAO BIỆN CHO BẤT CỨ SỰ TRÌ HOÃN NÀO !
Thật ĐƠN GIẢN, hãy đến F5_Refresh và tham gia “Khóa học Thiết kế Kết cấu BTCT Nhà dân dụng Online trong 3 ngày” này.