HÃY MỞ MÁY TÍNH LÊN VÀ HỌC GẤP PHẦN MỀM NÀY ?
– Bạn đã học SAP2000 nhưng chưa đủ giỏi, chưa đủ hiểu.
– Bạn chưa có cơ hội được được làm việc nhiều với phần mềm này.
– Bạn đang thi công nhưng cũng cần am hiểu về kết cấu.
– Bạn là sinh viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm.
– SAP2000 là phần mềm dễ học, dễ tiếp nhận và so sánh kết quả
– SAP2000 được ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực thiết kế kết cấu, nhất là kết cấu thép và kết cấu đặc biệt
BẠN SẼ HỌC NHƯ THẾ NÀO?
Trong khóa học “Khóa học Phân tích Kết cấu cấu với SAP2000 Online”, bạn sẽ được:
  1. Cung cấp phần mềm SAP2000 v14.2.2 để bạn cài đặt và sử dụng, nếu bạn chưa có SAP2000
  2. Cung cấp đầy đủ Link để tải tài liệu, mô hình mẫu cho từng bài toán, từng hạng mục công trình thực hành để tham khảo.
  3. Từng bước, từng bước cách sử dụng SAP2000 để mô hình, phân tích kết cấu từng bài toán mẫu theo 1 lịch trình chuẩn mực.
  4. Hướng dẫn sử dụng SAP2000 cho đồ án Kết cấu thép.
  5. Hướng dẫn mô hình SAP2000 cho các bài toán kết cấu công trình cụ thể.